Wat is NLP

N.L.P. is een afkorting van Neuro-Linguistisch Programmeren. Het is een visie op de wijze waarop mensen hun ervaringen opslaan. Het is een manier om kwaliteiten/ vermogens over te dragen en het is ook een communicatietechnologie en is goed toepasbaar als toegevoegde waarde in vele beroepen.
Het is te gebruiken om je interne communicatie en denkprocessen, je communicatie met de wereld om je heen te verbeteren. Die denkprocessen bepalen namelijk je overtuigingen en die bepalen vervolgens weer je gedrag en het wel of niet helder communiceren en blokkeren van je gevoelens.

In combinatie met haptonomie hebben we hiermee een krachtige hulpmiddel om vanuit het denken en het gevoelsleven zicht te krijgen op het zelf-helend vermogen en dit weer te activeren.
Ons gevoelsleven lichaamsfysiologie volgt feilloos onze manier van denken en kan zodoende een grote negatieve maar ook positieve invloed hebben op het lichamelijk functioneren.
Als je positieve gedachten hebt dan is dat goed voor je zelfvertrouwen maar als je interne dialoog negatief is dan zal het resultaat dat waarschijnlijk ook zijn. Als je gedachten van machteloosheid hebt dan zal stress en onmacht ook je deel zijn.
Er bestaat een gezegde dat luidt: “Je bent wat je eet”, zo zou je ook kunnen zeggen: “Je bent wat je denkt”.

Een goede balans tussen voelen en denken zorgt voor een betere mentale balans en souplesse in bewegen. Een positieve, vertrouwensvolle, krachtige stemming werkt stimulerend op onze gezondheid en het bereiken van je doelen.


NLP en sport

Lichamelijke en technische training alleen maakt van iemand nog geen grote sportman of sportvrouw. De psychologische kant van de sporter moet ook getraind worden net als iedere andere vaardigheid. Zo alleen bouwen atleten aan hun niveaus van zelfvertrouwen en geloof.
Dit zorgt namelijk voor een betere balans en minder overmatige stress als er onder druk gepresteerd moet worden. Het voorkomt verkramptheid en faalangst. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het waanzin is om jezelf alleen lichamelijk voor te bereiden en de mentale toestand aan het toeval over te laten.  Iedere atleet begrijpt dat wanneer hij voor het hoogste wil gaan ook het beste uit zichzelf moet kunnen halen maar als er onbewuste innerlijke blokkades /spanningen zijn maakt dat wel het grote verschil tussen winnen of verliezen.

Kwaliteiten als: geloof en erkennen in eigen kunnen, positieve verbeeldingskracht, een sterke focus en de het vermogen om te ontspannen als dat nodig is, zijn onontbeerlijk.
Een positieve interne dialoog van een sporter heeft een zeer belangrijke invloed op de concentratie, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Een onbewust negatieve interne dialoog functioneert als een ongeziene en op den duur frustrerende saboteur.
Een sporter moet daarom geleerd worden zijn interne dialoog te herkennen en zo nodig te verbeteren. Sporters met storende en negatieve gedachten en een lage frustratiegrens hebben er veel belang bij gedachten controletechnieken te leren voor de positieve intentie en voor het effectief kunnen omgaan met de mogelijke tegenslagen die ze in hun voorbereidingen of in de wedstrijd tegen komen.