Wat is Haptonomie

Over haptonomie is een zeer uitvoerig betoog te schrijven. Om echter een lang verhaal kort te maken komt het er op neer dat middels de haptonomische benadering de gevoeligheid en de bewustwording van het eigen lichaam, stemmingen en gevoelens wordt bevorderd.
Over het algemeen zijn we geneigd ons lichaam te veronachtzamen door er niet naar te ‘luisteren’.
Ons lichaam is als het ware onze ‘huiscoach’, ons zesde zintuig. Het vertelt ons haarzuiver wat er onbewust in ons omgaat en laat je dit middels lichaamsignalen voelen. Het is dan wel belangrijk dat je de taal van je lichaam kan verstaan/begrijpen en die signalen niet als vervelende klachten ervaart waar je zo snel mogelijk van af wil wezen. Het is begrijpelijk dat je er zo snel mogelijk van af wil wezen maar niet nadat je hebt begrepen wat het je te ‘zeggen’ heeft. Als jij je stoort aan een rood lampje in het dashboard van je auto kan je het afplakken zodat het je niet meer hindert, maar als je weet wat dit rode lampje  betekent dat je motor te heet wordt of de benzine op is ben je slimmer bezig dan het signaal te negeren. Wanneer we dus een goede relatie  onderhouden met ons lichaam en zijn ‘taal goed verstaan’ weten we altijd hoe gevoelsmatig in onszelf ‘de wind waait’. Zodoende hebben we directer voeling met onze eigen remmingen, drijfveren en kwaliteiten en intuïtie.

Ons intellect heeft ons steeds meer van ons lijf doen vervreemden. Als we ons realiseren dat meer dan 90% van onze beslissingen in feite worden genomen op basis van irrationele drijfveren, is het toch duidelijk dat het intellect ons maar ten dele stuurt.
Onze diepere emoties, vaak onbewuste, angsten, waarden en overtuigingen en ingesleten gedragspatronen bepalen voor een groot deel onze keuzes en standpunten.
Verder bepalen onze diepere emoties ook weer het fysiologisch functioneren van een heleboel lichaamsfuncties zoals onder andere onze ademhaling, onze spijsvertering, onze waarneming, onze manier van bewegen, onze manier en intensiteit van denken en hoe we sociaal functioneren. En ‘last but not least’ het voorkomen en het oplossen van lichamelijke klachten.

Door een goede haptonomische behandeling herwin je weer snel aan veerkracht. Met als gevolg een sneller herstel en een beter functioneren en toenemende draagkracht op allerlei gebied. Voor veel mensen is het weer een kennismaking met zichzelf en hun lichaam.

Ik ben me er van bewust dat praten over gevoel het risico met zich draagt om vaag of zweverig over te komen, zeker voor rationeel ingestelde mensen. Maar als u het ervaart zult u van mening zijn dat haptonomie juist heel tastbaar is, in de ware betekenis van het woord.