Over mij

janscholtes

Jan Scholtes

Enige decennia ben ik al werkzaam in de hulpverlening en mijn aandacht heeft zich steeds meer verlegd van de fysiotherapie naar de psychosomatiek en de psychologische achtergronden daarvan. Vandaar dat ik vanaf begin jaren tachtig als haptonoom werkzaam ben, om de emotionele achtergronden te kunnen vertalen naar de klachten en deze zodoende een plek te kunnen geven.

Emoties worden weer opgeroepen door de wijze van denken en de manier waarop wij daar in de loop van ons leven in ‘geprogrammeerd’ zijn geraakt. NLP is voor mij een fantastische ingang geweest om inzicht hierin en gereedschappen hiervoor te krijgen.

Geleidelijk werd het indicatiegebied van mijn werkzaamheden steeds ruimer. Lichaam en psyche zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Het ene aanpakken zonder daarbij het andere te betrekken is mijn inziens dan ook een onvolledige benadering waardoor klachten zich steeds maar weer zullen blijven aandienen.

De Emotional Freedom Techniques maken wat mij betreft de cirkel rond. Een bijzonder effectieve methode die weer een wereld aan mogelijkheden heeft geopend. Eindelijk een therapie die snel, blijvend en grondig resultaten oplevert. Dit geschiedt op een dusdanig wijze dat het voor velen onbegrijpelijk en daardoor ook ongeloofwaardig is. Zij die zich daar niet door hebben laten weerhouden zijn verrast en blij dat ze het zijn tegengekomen. In de loop van de jaren heb ik geleerd dat nieuwe ontwikkelingen in de medische wetenschap langzaam ingang vinden. Maar deze enorme kostenbesparende methode zal in de toekomst zeker meer voet aan de grond krijgen.

Mission statement:

Chronische stress komen we overal tegen, en we horen het zo vaak dat we eraan gewend zijn geraakt en het geaccepteerd hebben als iets wat er vandaag de dag nu eenmaal bijhoort. Maar stress vernietigt het plezier in het leven, het ondermijnt de gezondheid, veroorzaakt een tunnelvisie en het brengt je ertoe domme beslissingen te nemen. In feite is het een gesel van de mensheid. Een mens zonder stress is vriendelijker, meer gepassioneerd, geduldiger, meelevender en heeft meer controle over zijn eigen gedrag en emoties, voelt zich gezond en is in balans. Ik geloof in de mens, en de herstelkracht die we in ons hebben, maar waar we, door onwetendheid niet altijd toegang toe hebben. Het is mijn passie u daarbij te coachen en inzicht in te geven.

Mijn werkzaamheden omvatten nu niet alleen het snel en effectief oplossen van lichamelijke ongemakken maar tevens het neutraliseren van angsten en fobieën. Het geven van inzicht aan mensen in de mentale blokkeringen die hen belemmeren in het bereiken van hun herstel, maatschappelijk functioneren, creatieve en sportieve prestaties en studiedoeleinden. Iets wat mij een enorme bevrediging geeft en voor mij telkens weer een uitdaging is.

  • Haptonoom, NLP Master/ Practitioner
  • Fysiotherapeut, ingeschreven in het kwaliteitsregister KNGF
  • EFT practitioner CC-ADV , energy EFT master, EmoTrance practitioner/trainer
  • Lid van de Internationale Stress Management Associatie (ISMA)
  • 34jaar medische ervaring in o.a. Medische Centrum Haaglanden
  • 30 jaar werkzaam vanuit de haptonomische mensvisie
  • 25 jaar ervaring in begeleiding voor snelle werk-reintergratie.
  • 25 jaar ervaring in behandeling en coaching van sporters en zangkunstenaars.
  • 12 jaar ervaring in het geven van workshops stressmanagement.