Emotionele Freedom Techniques

Een bijzonder effectieve en snelle methode om negatieve emoties permanent kwijt te raken.
Met de ontdekking van EFT. is de emotionele variant van acupunctuur ontdekt . Het is een fantastische methode die, indien door professioneel geschoolde practitioner wordt toegepast, voor 90% gegarandeerd kan worden. Zelfs bij huis, tuin en keuken gebruik, door leken, zijn er in 50% van de gevallen resultaten duidelijk merkbaar. EFT is een bijzonder krachtig en zeer flexibel gereedschap om emotionele, fysieke en mentale kwesties te behandelen. Het is nadrukkelijk bedoeld als zelfhulpgereedschap en voor iedereen te leren . Tevens is het te combineren en in te passen in diverse andere therapieën.
De wetenschap van de psychologie heeft ons veel kennis geschonken. Helaas heeft dit niet geleid tot een methode die snel en effectief negatieve gevoelens kan neutraliseren.
EFT is ontwikkeld naar aanleiding van een toevallige ontdekking van psychiater dr. Roger Callahan . Hij genas fobie patiënten in 30 seconden van hun reeds jarenlang bestaande angstklachten.

Het uitgangspunt van EFT luidt als volgt:

‘De oorzaak van alle negatieve emoties is een ontregeling in het energiesysteem van het lichaam’
Het geheim van het bijzondere succes van EFT ligt in de constatering dat:
Het doet er niet toe doet hoe lang de emotie of blokkade al aanwezig is. Het ook op het gebied van verslavingen zijn vruchten afwerpt. Deze methode ook bij intense emoties door een professional goed te neutraliseren zijn. Het doet geen pijn. Het elimineert de energetische gevolgen van traumatische emoties. Er wordt geen gebruik gemaakt van medicijnen. Ook allergieën kunnen er mee beïnvloed worden.

Wat u hier leest lijkt ongeloofwaardig maar de resultaten spreken voor zich. Dit zal een snel opkomende methode worden. Overal op de wereld wordt er al mee gewerkt. Leest u daarvoor alle uiterst boeiende informatie op de website van Gary Graig, de grondlegger van deze methode in Amerika.
www.emofree.com

In combinatie met haptonomie en NLP vormt EFT een bijna 100% garantie voor verbetering op lichamelijk en mentaal gebied

Artikel
De somatische ervaring van een psychische trauma bij het Post traumatisch stress syndroom
Bij een post traumatisch stress syndroom zit het trauma als het ware in het lichaam opgesloten. Voor het oplossen van de lichamelijke ongemakken die bij P.T.S.S. optreden is het dus belangrijk dat het lichaam benaderd wordt om te genezen van het psychische trauma.
PTSS is in essentie een zeer geactiveerde, incomplete biologische reactie op een dreiging, bevroren in de tijd.
Alle dieren, inclusief de mensen zijn in de evolutie, wanneer ze geconfronteerd worden met ernstige bedreigingen in hun leven, van welke aard dan ook, fysiek geprogrammeerd om te vechten, te vluchten of te ‘bevriezen’ (verstarren).Deze bedreigingen kunnen reëel van aard zijn maar het kan ook een bedreigend denkbeeld / fantasie zijn. Vandaar dat mensen ook niet unaniem hetzelfde reageren op dezelfde beelden, of gebeurtenissen.
Als bij mensen echter het gebruik van deze overlevingsreacties onvoldoende ontwikkeld is dan zullen ze eerder hulpeloosheid en machteloosheid ervaren bij gevaar, onzekerheid, geweld, ongelukken e.d.. De onafgemaakte defensieve reactie zal geblokkeerd worden en deze biologische reactie zal opgeslagen worden in het zenuwstelsel en deze energie zal niet ontladen worden. Deze reacties blijven als het ware fysiologisch bevroren en in onafgemaakte staat in het lichaam en zorgen dusdanig dat het lichaam in “een verhoogde staat van dijkbewaking” blijft. ( een verhoogde biologische bereidheid om in actie te komen) en deze kan nog heel lang nadat de traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het lichaam aanwezig blijven
De niet ontladen energie van de geblokkeerde reactie op het trauma verspreidt als het ware in een aantal fysieke symptomen van de PTSS wapenuitrusting. Ik ben ervan overtuigd dat een psychisch trauma als het ware het gevolg is van een ‘action interruptus’ welke het menselijk organisme nog steeds een keer af moet maken.
Zolang mensen hun lichaam niet voelen heeft het geen enkele zin om alleen maar gesprekstherapie te doen. Het allerbelangrijkste voor deze mensen is dat zij zich op hun gemak moeten voelen in hun lichaam. Wanneer wij ze dat weer kunnen aanbieden dan pas kunnen wij ze weer helpen, anders niet. De haptonomische benadering kan daarvoor een zeer adequate en doelgerichte aanpak zijn.
EFT helpt de patiënt zich in de therapie zich weer te focussen op de gevoelens in plaats van er van weg te vluchten en tegelijkertijd de fysiologische reacties van die emotie te neutraliseren.
Vraag bijvoorbeeld: Waar voel je dat in je lichaam? Hoe voelt het? Wat gebeurt er in je lichaam als je dat zegt of ervaart?” Voel wat er fysiek gebeurd, je zet je adem vast en je spant je spieren aan, Adem diep uit als je er aan denkt en blijf met je aandacht bij de plek van de spanning. Voel dat de rust weer terugkomt
Test dit door weer aan die emotie/gebeurtenis te denken. Voel je nog een reactie in je lichaam adem weer door en ontspan. Na afloop is er altijd een specifiek test of er nog een emotionele respons is op een ervaring, zo ja dan herhalen we de procedure tot het gevoel nul op de schaal van 0 tot 10 is geworden.

Dit helpt de patiënten om zich geaard te blijven voelen in hun lichaam en in contact te blijven met de belangrijkste delen van zichzelf . Daardoor blijven ze in staat om ‘bij de les’ te blijven.
Het gaat er niet om dat ze over het probleem blijven praten waardoor we het lichaam met onafgemaakte biologische reactie blijven storen en daardoor de angst blijven versterken. De patiënt zal juist daardoor alleen maar meer de neiging krijgen om uit zijn/haar lichaam te gaan als het geconfronteerd wordt met de herinneringen. Het is juist belangrijk dat de patiënt in zijn lijf blijft zodat hij niet weer de controle over zichzelf verliest. Op deze manier leert hij/ zij zijn/haar vlucht- en vechtreactie te herkennen en anders te gebruiken door deze gevoelens te benoemen..